RemaDays Kyiv 2021 – ВІДКРИТІ ДО НОВОГО

12 октября
RemaDays Kyiv 2021 – ВІДКРИТІ ДО НОВОГО
Майбутня виставка, безумовно, буде унікальною. Перша половина року була непростою для кожного з нас і піддала випробуванню багато планів. Цей час показав, що потрібно бути готовим до всього. Ось чому варто відкритися до нового. Згідно з багаторічною традицією, міжнародна виставка реклами і друку пройде в Міжнародному Виставковому Центрі IEC EXPO.
 
Пандемія коронавіруса сильно вплинула на рекламні та поліграфічні компанії і організацію виставок. Однак ми закачуємо рукава і робимо все можливе, щоб добре підготуватися до наступного випуску RemaDays Kyiv. Ми дотримуємося всіх санітарних норм, щоб і експоненти, і відвідувачі почували себе комфортно і безпечно. Ми спостерігаємо за ситуацією в країні і світі, і стежимо за офіційними інструкціями відповідних санітарних органів. Ми готові організувати одну з найбільших рекламних і поліграфічних виставок у 2021 році. Ми хочемо підтримати індустрію в цей важкий період і можемо гарантувати, що, незважаючи на різні обмеження, ринкова пропозиція буде стабільно на високому рівні.
Наступна виставка пройде під гаслом ВІДКРИТІ ДО НОВОГО. Збіглася вона з ситуацією загальної пандемії. Виставки, організовані після цього виключно складного періоду, будуть вже іншими. Багатьом компаніям довелося змінити свої плани, переключитися на віддалену роботу, розробити абсолютно нові пропозиції і взагалі змінитися, щоб адаптуватися до нової реальності. Тому на наступній виставці RemaDays Kyiv буде можливість представити абсолютно нові ідеї і бути готовими до викликів в найближчі місяці. Ми також робимо акцент на креативність, яка тісно пов’язана з рекламною індустрією. Щороку експоненти намагаються виправдати високі очікування відвідувачів і, безумовно, на початку наступного року кожна зі сторін залишиться задоволена. Реальність показала, що навіть у важкі моменти рекламна індустрія процвітає і шукає нові, креативні рішення. Ось чому під час RemaDays Kyiv 2021 ми чекаємо новинок від представників ринку. Ми сподіваємося, що креативність і відкритість до нового буде направляти всіх учасників заходу.
Стає ясно, що виставка приверне величезний інтерес усієї рекламної індустрії. Саме тут ви зможете ознайомитися з топовими продуктами. Саме на RemaDays Kyiv можна буде ознайомитися з новітніми технологіями виробництва, пов’язаними з рекламою в широкому її розумінні.
Рекламна кампанія виставки активно триває і ми робимо все можливе, щоб зустрітися зі всією рекламною та поліграфічною індустрією в березні 2021 року і побачити, як завдяки відкритому творчому підходу можна реагувати на виклики мінливого ринку. Так давайте ж зустрінемося на RemaDays Kyiv 2021!
Ru:
RemaDays Kyiv 2021 – ОТКРЫТЫ К НОВОМУПредстоящая выставка, безусловно, будет уникальной. Первая половина года была непростой для каждого из нас и подвергнула испытанию многие планы. Это время показало, что нужно быть готовым ко всему. Вот почему стоит открыться к новому. Согласно многолетней традиции, международная выставка рекламы и печати пройдет в Международном Выставочном Центре IEC EXPO .
 
Пандемия коронавируса сильно повлияла на рекламные и полиграфические компании и организацию выставок. Однако мы закатываем рукава и делаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться к следующему выпуску RemaDays Kyiv. Мы соблюдаем все санитарные нормы, чтобы и экспоненты, и посетители чувствовали себя комфортно и безопасно. Мы наблюдаем за ситуацией в стране и мире, и следим за официальными инструкциями соответствующих санитарных органов. Мы готовы организовать одну из крупнейших рекламных и полиграфических выставок в 2021 году. Мы хотим поддержать индустрию в этот трудный период и можем гарантировать, что, несмотря на различные ограничения, рыночное предложение будет стабильно на высоком уровне.
Следующая выставка пройдет под лозунгом ОТКРЫТЫ К НОВОМУ. Совпал он с ситуацией всеобщей пандемии. Выставки, организованные после этого исключительно сложного периода, будут уже другими. Многим компаниям пришлось изменить свои планы, переключиться на удаленную работу, разработать совершенно новое предложение и вобщем измениться, чтобы адаптироваться к новой реальности. Поэтому на следующей выставке RemaDays Kyiv будет возможность представить совершенно новые идеи и быть готовыми к вызовам в ближайшие месяцы. Мы также делаем акцент на креативность, которая тесно связана с рекламной индустрией. Каждый год экспоненты стараются оправдать высокие ожидания посетителей и, безусловно, в начале следующего года каждая из сторон останется довольна. Реальность показала, что даже в трудные моменты рекламная индустрия преуспевает и ищет новые, креативные решения. Вот почему во время RemaDays Kyiv 2021 мы ждем новинок от представителей рынка. Мы надеемся, что креативность и открытость к новому будет направлять всех участников мероприятия.
Становится ясно, что выставка привлечет огромный интерес всей рекламной индустрии. Именно здесь вы сможете ознакомиться с топовыми продуктами. Именно на RemaDays Kyiv можно будет ознакомиться с новейшими технологиями производства, связанными с рекламой в широком ее понимании.
Рекламная кампания выставки активно продолжается и мы делаем все возможное, чтобы встретиться со всей рекламной и полиграфической индустрией в марте 2021 года, и увидеть, как благодаря открытому творческому подходу можно реагировать на вызовы меняющегося рынка. Так давайте же встретимся на RemaDays Kyiv 2021!
 
 
 


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарийПохожие статьи


Доска объявлений Ктова.ру